4 sene önce bakkalgrup tarafından yazıldı!
müzikbilgisi
Aralıklar Aralık kavramına daha önce majör ve minör dizileri anlatırken “üçlü aralıklar” ile değinmiştik. Bir sesin başka bir sese olan uzaklığının ölçümüne “aralık” diyoruz. “Ünison”, sesin kendisi ile olan aralığına verilen isimdir. Aslında bir uzaklık bulunmasa da do sesinin aynı do sesine olan aralığı ünison olarak ifade edilmektedir. Tekrar do majör dizisini örnek alırsak, dizinin eksen sesinin diğer seslerine olan uzaklığını aşağıdaki şekil yardımıyla gösterebiliriz.             Bir majör dizideki tam aralıklar şu...
4 sene önce bakkalgrup tarafından yazıldı!
müzikbilgisi
Bemollü Majör Diziler Tonal donanımda diyezler ya da bemoller belli bir sıraya göre yer almaktadır. Diyez sırasının tersi olan bemol sırası: si, mi, la, re, sol, do fa’dır.   Parçanın tonal donanımında tek bemol varsa, bu ton “fa majör” dür. Tek bemollü tondan sonrakiler ise şöyle bir yöntem kullanmaktadır: Tonal donanımda yer alan bemol sırasına göre sondan bir önceki bemol, tonun adını vermektedir. Örneğin, üç bemollü ton için uygularsak; üç bemollü tonda yer alacak bemoller, bemol sırasına göre si bemol, mi bemol ve la bemol olur. Tonal donanımda bu sıraya göre en son la ...
4 sene önce bakkalgrup tarafından yazıldı!
müzikbilgisi
Diyezli Majör Diziler Bir parçada yer alarak parçanın tonunu belirleyecek arızalar, parçanın en başına, sol anahtarından sonra ve ölçü zamanından önce konulur. Böylece kolaylıkla parçanın başına yerleştirilmiş arızalara bakarak parçanın tonu anlaşılabilmektedir. Buna “tonal donanım” denmektedir. Yandaki şekilde görülebilir. Tonal donanımda diyezler ya da bemoller belli bir sıraya göre yer almaktadır. Fa diyezden sonra re diyez gelmez. Diyez sırası şöyle olmalıdır: fa, do, sol, re, la, mi, si ve bemol sırası ise: si, mi, la, re, sol, do fa’dır. Bemol sırası, diyez sırasının tersidir...
4 sene önce bakkalgrup tarafından yazıldı!
müzikbilgisi
Minör Diziler Minor diziyi majör dizilerden ayıran farklardan biri, minör dizilerin temel aralığı olan üçlü aralığın “küçük üçlü” olmasıdır. Dizinin ilk sesi ile üçüncü sesi arasında 1,5 perde aralık bulunur. Major ve minor diziler arasındaki bir diğer fark, diziyi oluştururken kullanılacak genel aralık diziliminin farklı oluşudur. Majör dizilerde kullanılan dizilim 2 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarım iken, minör diziyi oluşturan sesler arasında sırasıyla, 1 tam,1 yarım, 2 tam, 1 yarım ve 2 tam aralık bulunmalıdır. Bu dizilime göre la sesinden başlayıp bir minör dizi oluşturmayı denerse...
4 sene önce bakkalgrup tarafından yazıldı!
müzikbilgisi
Majör Diziler Kalın do’dan ince do’ya kadar sesler arıza vermeden sıralanırsa, en basit majör dizi oluşturulur. Majör dizilerde tam-yarım aralıkların özel sıralanışından dolayı, majör kelimesi “büyük” anlamında kullanılmaktadır. Diziyi oluşturan birinci ses olan “do” ile üçüncü ses olan “mi” arasında iki tam ses bulunur. Dizinin temel aralığı olan  “üçlü aralık” diziyi oluşturan birinci ve üçüncü sesler arasındaki aralıktır. Eğer bu dizideki gibi aralarında iki tam ses bulunuyor ise, “majör (büyük) üçlü” adını alır. (Tam ve yarım aralık konusunda da ifade edi...
4 sene önce bakkalgrup tarafından yazıldı!
müzikbilgisi
Ses Dizileri Belirli oktav içerisindeki belirli ses ve aralık düzenine “dizi” denmektedir. Bir müzik sistemine temel oluşturan belirli perdelerdeki seslerin sıralanmasıyla dizi oluşmaktadır. Bu sıralanış biçimi müzik türlerine ve bölgelere göre değişmektedir. Diziler altı kümede toplanabilir. Pentatonik diziler Modlar Makam dizileri Tonal diziler Caz müziği dizileri Atonal diziler Günümüzde müzik eğitiminde ve batı müziğinde yaygın olarak kullanılan tonal dizi dünyada da evrensel kullanılan bir yapıya ulaşmıştır. Oktav Aynı ismi taşıyan iki ses arasındaki sekiz notalık...

Bu sitede yayınlanan yazılar kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.Tüm hakları saklıdır.
Tema : Sipsi v1
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.